دومین همایش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دوشنبه 3 مهر 1396  |   | 
 
 
  ورود کاربران

هزینه های کنفرانس به شرح ذیل می باشد:

 شماره حساب جهت واریز هزینه ها:

شماره حساب نزد بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحدبروجن

 

هزینه های ثبت نام با مقاله:

مقالات پذیرفته شده

ثبت نام تا تاریخ 13 اسفند ماه

ثبت نام پس از 13 اسفند ماه

مقالات عادی

1000000 ریال

1200000 ریال

مقالات عادی از مقاله دوم به بعد

و نویسندگان دیگر

800000 ریال

900000 ریال

مقالات دانشجویی

900000 ریال

1100000 ریال

مقالات دانشجویی از مقاله دوم به بعد

و نویسندگان دیگر

750000 ریال

900000 ریال

 

هزینه ثبت نام بدون مقاله و سایر موارد:

عنوان

هزینه

عادی(برای افرادی که صرفا قصد شرکت دارند و مقاله نداده اند(

400000 ریال

دانشجویی(برای افرادی که صرفا قصد شرکت دارند و مقاله نداده اند(

300000 ریال

هزینه تهیه پوستر برای مقالات

300000 ریال

چاپ گواهی برای نویسنده های دیگر(هر گواهی(

200000 ریال

هزینه پست

150000 ریال

 
همه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب‌گاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن می‌باشد.  © ۱۳۹۱